Het nieuwe rekeningnummer voor de contributie is NL86INGB0007826760 tnv Greg & Baud Projects